Antabus og behandling med AntabusAntabus

Antabus eller Antabus behandling er et udbredt fænomen i Danmark. 50 % af alt Antabus som fremstilles i verden bliver brugt i Danmark. Resultaterne af Antabus er yderst ringe. Det skønnes at ca. 2 % har glæde af behandlingen. Alternativer er kognitiv terapi og Minnesotabehandling som primært er kognitiv terapi.

Antabus® er en dansk opfindelse. Det anvendes i en helt anderledes og langt større målestok i Danmark end i noget andet land i verden. I Danmark er Antabus og behandling af alkoholproblemer næsten synonymt, hvilket er svært uhensigtsmæssigt.
Antabus virker på den måde, at det hæmmer den videre nedbrydning af et af alkoholens nedbrydningsprodukter. Dette stof (Acetaldehyd) ophobes så i organismen, og giver anledning til alkohol-Antabus reaktionen. Denne består af hovedpine, hjertebanken, kvalme, opkastninger, røde pletter og varmefornemmelse i huden. I det hele taget føler man sig dårligt tilpas. I sjældne tilfælde kan der komme blodtryksfald, og personen kan besvime. I meget sjældne tilfælde kan kredsløbet svigte, således at personen dør.

Advarsel: pas på med antabus behandling

Antabus er uegnet til behandling af alkoholisme, fordi det afholder alkoholikeren fra at arbejde med de problemer, der ligger til grund for misbruget af alkohol. De pårørende og alkoholmisbrugeren vil ofte stille sig tilfreds med, at der ikke bliver drukket lige nu. Ofte er planen at der så skal indrages en psykolog sammen med antabus indtaget. Vær opmærksom på at der er meget få psykologer som er uddannede til at behandle alkoholikere. For overhovedet at profitere af psykologbehandling skal der som tommelfinger regel være: 6-9 måneders ædruelighed og en gennemført, vellykket, alkoholbehandling tilstede før psykologen forsvarligt kan gå i dybden med behandling.

Risolid - At drikke på antabusMllen_god_2010

Risolid bruges til afgiftning af alkoholikere. Risolid dæmper abstinenssymptomerne. Midlet er vanedannende og bør administreres med stor forsigtighed. Risolid er et af de sikreste midler som kan bruges i en afgiftning, dog bør der være professionelt tilsyn. Risolid er receptpligtig medicin og bør kun indtages efter lægelig anvisning. 

Man kan dæmpe alkohol-Antabus reaktionen med antihistaminer ("køre- eller søsygepiller"). Mange alkoholmisbrugere ved dette og anvender antihistaminer, hvis de ønsker at drikke, mens de er på Antabus. Nogle behøver ikke at anvende antihistaminer, men kan, som man siger, "drikke sig igennem". Det vil sige, at de tolererer alkohol-antabus-reaktionen. Det kan bl.a. skyldes, at reaktionen er af meget forskellig styrke hos forskellige mennesker.
Antabus bliver i kroppen længe, hvorfor man kan nøjes med at indtage stoffet to gange om ugen. Man kan også indtage det dagligt, hvis man finder, det er nemmere at administrere. Dosis er ¼ til en ½ tabl. dagligt eller 1-2 tabl. to gange om ugen. 

Bivirkninger ved antabus

Der kan nævnes mange gener ved Antabusindtagelse. Træthed, svimmelhed,Mllen2010-3
dårlig ånde, dårlig smag i munden, seksuelle problemer og meget mere. I hvor høj grad disse bivirkninger hænger sammen med psykologiske reaktioner (fx uvilje mod at indtage stoffet), om de er følger efter misbruget eller er egentlige bivirkninger, er ikke afklaret.

Der er, så vidt man ved, kun meget begrænset risiko for fosterskader. Man ved til gengæld med sikkerhed, at alkohol skader fosteret. Det er således op til en individuel vurdering, om man skal anvende Antabus i graviditeten. Kan man undlade at drikke uden brug af Antabus, er det selvfølgelig klart det bedste.

Ofte administrerer omgivelserne Antabus for "at hjælpe alkoholikeren". Misbrugeren ønsker ofte selv dette. Der kan her være tale om et kompliceret spil om dominans, formynderi, ansvarsfritagelse og -forflygtigelse. I sådan en situation kan Antabus gøre langt mere skade end gavn.

Sommetider indtages Antabus i perioder, hvor den pågældende alligevel ikke ville have indtaget alkohol. Når alkoholikeren igen ønsker at indtage alkohol, ophører han/hun med Antabusindtagelsen. Der er tale om et spil, hvor både den som har misbruget, og den som behandler, demonstrerer, at de gør en indsats. Til gengæld sker der ikke så meget andet. Begge parter berøves således muligheden for at beskæftige sig med nogle mere væsentlige, men også langt vanskeligere behandlingsmæssige tiltag. Således kan man narre og spilde hinandens tid i årevis. I nogle tilfælde gør Antabus i behandlingen af mennesker med alkoholproblemer mere skade end gavn!

Se evt. artikel:

Ekstra Bladet - Høfeber-piller modvirker Antabus
Antihistamin modvirker også kroppens optagelse af Antabus. ... Jeg tog bare tre små høfeber-piller efter min Antabus og 'vupti', så havde jeg det fint igen ...  

Høfeber piller der købes i håndkøb, ophæver virkningen af Antabus

 
Antabus udlevering i kommunalt regi

Antabus udleveres ofte på alkohol ambulatorier på kommunale misbrugscentre. Udleveringen sker ofte uden at der er et lægeligt tilsyn, hvilket er ulovligt men finder alligevel sted. Antabus udleveres 2 gange i ugen af en medarbejder som har uddannelse som SOSU assistent, en pædagog eller en person uden uddannelse.
Antabus udleveres på bestemte tidspunkter og alle typer alkoholmisbrugere behandles sammen. Du kan derfor ikke være anonym når du behandles i kommunalt regi.

CampralMlle_en

Camprar er et middel som siges at hjælpe på drikke trangen. Dokumentationen for at Campral har nogen effekt er dårlig og nogen egentlig troværdig dokumentation herfor findes ikke. Campral er kendt for at give impotens hos 4,4% af brugerne.
Impotens ved brug af Campral kombineret med antidepressiv medicin og antabus findes der ikke nogen undersøgelser af. Impotensen vil dog formodentlig være forholdsmæssigt højere ved en blanding af disse lægemidler. Antidepressiv medicin har hos de fleste mænd en stærk påvirkning af seksuallivet, manglende lyst og manglende ejakulation er ofte beskrevne bivirkninger.

 

 

 

 

Alkoholbehandling - Behandlingscenter Møllen
DøgnTelefon 7026 1224

Link:

http://da.wikipedia.org/wiki/Antabus

http://ekstrabladet.dk/kup/sundhed/article991929.ece

http://www.alkoholbehandlingscenter.dk/search?searchword=antihistaminer&option=com_search

Se også Behandlingscenter Møllen http://mollen.dk/

Behandlingscenter www.alkoholbehandling.net

 

http://afrusning.dk/afrusning-medicin

 

Hjælp til. :Pårørende af misbrugere :Misbrug (alkohol,mad,sex,osv.) :psykoterapi (individuel,par,familie) kostvejledning      Hornborg Helse er samarbejdspartner http://www.hornborghelse.dk/

 

qrcode